1/1/2019: Người Việt sẽ trở thành những con vật hai chân?

Fb. Trần Văn|

Nếu Dự thảo Nghị định Hướng dẫn thực hiện Luật An ninh mạng được Thủ tướng Việt Nam ký và ban hành, 96 triệu người Việt, kể cả đảng viên, cán bộ các cấp sẽ trở thành những con vật hai chân vì nhân quyền (quyền được sống, quyền tự do – bao gồm tự do ngôn luận và thể hiện, tự do tín ngưỡng và nhận thức, tự do lập hội, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền bình đẳng trước pháp luật) vốn được xem như tất nhiên, không thể bị tước bỏ bởi bất kỳ lý do nào sẽ bị thủ tiêu.

Xin bạn xem tiếp bài 1/1/2019: Người Việt sẽ trở thành những con vật hai chân? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)