10 năm xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam-Có gì mới?

Bắt nguồn từ Nghị Quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Tính đến thời điểm hiện tại đã là 10 năm thực hiện Chương trình này, bộ mặt xã hội nông thôn Việt Nam đã có gì đổi mới?….

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

(Visited 1 times, 1 visits today)