13 năm tù cho Nguyễn Văn Túc

Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Văn Túc nhận án tù 13 năm trong phiên xử ngày 10/4.

(Visited 5 times, 1 visits today)