150 năm Phan Thanh Giản tuẩn tiết (2/2)

Từ hơn nửa thế kỷ nay Cộng sản Việt Nam vẫn mạt sát hành động tuẩn tiết của Phan Thanh Giản. Giáo sư Nguyễn Quốc Trị từ vùng thủ đô Wahshington về Nam Cali thuyết trình nhân lễ giỗ 150 năm cụ Phan Thanh Giản. Ông giải thích cụ Phan Thanh Giản là một nhà yêu nước đáng kính trọng.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 6 times, 1 visits today)