20 dân biểu yêu cầu TT Trump gây áp lực với Hà Nội về nhân quyền

20 dân biểu Hoa Kỳ hôm 8/11 công bố một bức thư yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thúc ép chính quyền Việt Nam cải thiện và tôn trọng nhân quyền.

(Visited 1 times, 1 visits today)