2016: Năm cán bộ ‘ra nước ngoài chữa bệnh’

Sau vụ ông Trịnh Xuân Thanh, hàng loạt cán bộ trong các tập đoàn doanh nghiệp khác tiếp tục ‘ra nước ngoài chữa bệnh’ rồi mất tăm mất tích

(Visited 1 times, 1 visits today)