3.000 công nhân đình công ở Nghệ An

Tin cho hay công nhân tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Matrix Vinh đình công từ ngày 3 tháng 10 vì bất bình về điều kiện làm việc và giờ giải lao

(Visited 1 times, 1 visits today)