3 dân biểu Mỹ đề nghị ông Trump nêu vấn đề nhân quyền với VN

Ba dân biểu liên bang vừa gửi thư đến TT Trump kêu gọi ông đặt vấn đề nhân quyền với chính quyền VN khi ông đến Hà Nội.

(Visited 1 times, 1 visits today)