’30 tháng Tư và cuộc chiến của tôi’

Ngày 30 tháng Tư và cuộc chiến Việt Nam qua hồi ức của một cựu binh sỹ dù Việt Nam Cộng Hòa từ Paris sau 43 năm.

(Visited 1 times, 1 visits today)