30/4: Hứa hẹn ngày ấy và bây giờ

42 năm đã qua, người cộng sản đã ‘thống nhất đất nước,’ nhưng với nhiều người dân, lời hứa về xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, không tệ nạn vẫn còn xa thực tế một khoảng lớn.

(Visited 4 times, 1 visits today)