4 người gốc Việt bị bỏ tù vì trộm quần áo ở Singapore

-4 người gốc Việt bị bỏ tù vì trộm quần áo ở Singapore
-Google sẽ xây trụ sở mới giá $1 tỉ ở thành phố New York
-Tất cả xe buýt của California sẽ chạy bằng điện vào năm 2040

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)