5 nhận định nhanh từ vụ kỷ luật “đồng chí Xuân Anh”

Chiều tối ngày 18/09/2017, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã công bố kết luận về sai phạm liên quan Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Có nhiều vấn đề xoay quanh công kết bố kết luận sai phạm này. Đầu tiên là ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân […]

Bài 5 nhận định nhanh từ vụ kỷ luật “đồng chí Xuân Anh” đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)