60 tỉ Đô La, My God !

Fb. Từ Thức

Làm thế nào để đánh thức 60 tỉ dollars tiền và vàng đang nằm trong tay dân ? Thủ tướng, bộ trưởng, dân biểu kêu gào khản cổ, vẫn chưa thấy dân đụng đậy.
Tại sao ? Bởi vì dân vẫn chưa hiểu vàng, tiền thu được để làm gì. Xây nhà ở ? Hầu hết các đầy tớ đều đã có lều trú mưa, tránh nắng.

Xin bạn xem tiếp bài 60 tỉ Đô La, My God ! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)