7/7/2018: Úc Châu tổng biểu tình phản đối luật Đặc Khu và An Ninh Mạng

Như Trúc tường trình từ Canberra

TƯỜNG TRÌNH: ÚC CHÂU TỔNG BIỂU TÌNH NGÀY 07/07/2018 TẠI TÒA ĐẠI SỨ VIỆT CỘNG VÀ TRUNG CỘNG

Với tinh thần toàn thể người Việt hải ngoại trên toàn thế giới cùng đồng lòng hướng về quê hương và đồng hành cùng đồng bào quốc nội, sáng thứ 7, ngày 07/07/2018, CĐNVTD- ÚC trên tất cả các tiểu bang và lãnh thổ đã cùng tiến về thủ đô Canberra, tổ chức buổi tổng biểu tình ngay trước tòa đại sứ Việt Cộng để lên tiếng phản đối dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng tại Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài 7/7/2018: Úc Châu tổng biểu tình phản đối luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)