8 Dân Biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả các Tù Nhân Lương Tâm

Các vụ xử gần đây và việc tiếp tục hình sự hóa các hoạt động chính trị ôn hòa đi ngược lại với mối cam kết của Việt Nam tôn trọng chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Chính quyền Việt Nam hãy thả hết các nhà hoạt động, blogger đề cập bên trên cũng như những tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài 8 Dân Biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả các Tù Nhân Lương Tâm tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)