Ai biết chỉ dùm!

Fb. Ngô Trường An|

Nhiều khi tự hỏi, nhà nước vay nợ làm gì để đến hôm nay toàn dân phải gánh một khoản nợ khổng lồ như thế?

Vẫn biết rằng, trên thế giới đất nước nào cũng phải vay nợ và người dân nước nào cũng gánh nợ công. Họ gánh nợ, nhưng, con em họ được hưởng giáo dục miễn phí. Gia đình họ được chữa bệnh miễn phí.

Xin bạn xem tiếp bài Ai biết chỉ dùm! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)