Ai mua tranh ‘Leonardo da Vinci’ với giá 450 triệu USD?

Bức họa 500 năm tuổi về Chúa Jesus, được cho là tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci, đã được bán tại New York với giá cao kỷ lục, 450 triệu đôla.

(Visited 1 times, 1 visits today)