Ai thắng ai trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung?

Fb. Trương Nhân Tuấn|

Hôm đầu tháng tám tôi có viết bài “Việt Nam ở đâu trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ?”. Câu trả lời có trong bài VN là “Nếu không có gì thay đổi, VN đứng cùng một “chiến tuyến” với TQ. Vì VN có cùng mô hình với TQ mà Mỹ đã cảnh cáo.”

Còn câu hỏi bên nào thắng ? Dĩ nhiên, chiến tranh nào cũng vậy, bên nào chịu đựng được dài lâu thì bên đó thắng.

Xin bạn xem tiếp bài Ai thắng ai trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)