Amazon tăng lương tối thiểu lên $15 cho tất cả nhân viên

Theo tin của USA Today, Amazon loan báo sẽ tăng lương tối thiểu lên $15/giờ cho tất cả nhân viên, làm việc toàn thời gian, hợp đồng, hoặc tạm thời, và ngay cả những người được mướn gián tiếp.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)