Ấn Độ, Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương

Trước sự bành trướng của Trung Quốc vào Ấn Độ Dương chiến lược của Ấn Độ cần mở rộng, và đây là cách duy nhất nước này có thể tự bảo vệ mình.

(Visited 1 times, 1 visits today)