An ninh mạng và Luật An ninh mạng

Vĩnh Long – Trí Việt News|

Theo kết quả biểu quyết công bố, 466 đại biểu tham gia, 423 đại biểu bấm nút tán thành (86,86%), 15 đại biểu không tán thành (3,08%), 28 đại biểu không biểu quyết (5,75%).

Trước đó, tới ngày 29/5 – phiên thảo luận lần cuối về dự luật, 18 đại biểu đăng đàn nêu lên nhiều ý kiến băn khoăn trước những quy định về  yêu cầu đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam, việc kiểm tra an ninh mạng, xử lý vi phạm, vai trò của lực lượng chuyên trách thuộc Bộ Công an…

Giải trình cuối phiên họp, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, ba lần đề nghị Quốc hội “cho giữ như dự thảo Luật“.

Xin bạn xem tiếp bài An ninh mạng và Luật An ninh mạng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)