Ăn rau muống, thải… ra tiền

Chỉ có một cách lý giải: Họ ăn rau muống và… thải ra tiền! Vâng, chỉ như thế thì họ mới giàu có đến thế và cũng chỉ như thế, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam mới không làm gì những viên chức giàu có bất thường!

Xin bạn xem tiếp bài Ăn rau muống, thải… ra tiền tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 10 times, 1 visits today)