Anaheim để người dân quyết định việc tăng lương cho nhân viên Disneyland

Theo tin của đài ABC, Hội Đồng Thành Phố Anaheim đưa ra quyết định sẽ cho người dân bỏ phiếu để bắt Disneyland và các khách sạn trong khu vực Disneyland tăng lương cho nhân viên.Kế hoạch này tăng lương cho nhân viên do nhiều nghiệp đoàn của nhân viên Disney và nhân viên của các khách sạn lân cận.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)