Angelina Jolie: ‘Tôi luôn mang ơn Campuchia’

Phỏng vấn độc quyền của BBC với Angelina Jolie nhân bộ phim mới của cô về Campuchia dưới thời Khmer Đỏ.

(Visited 1 times, 1 visits today)