Anh bị ứ rác vì TQ cấm nhập phế thải plastic?

Ngành tái chế Anh nói họ không biết làm gì với tình trạng thừa rác plastic sau khi Trung Quốc ra lệnh cấm nhập.

(Visited 1 times, 1 visits today)