Anh: ‘Không nên mở bầu cử trước khi giải quyết Brexit’

Một Bộ trưởng thành viên nội các Anh cảnh báo đảng cầm quyền không nên mở bầu cử vì bất lợi mà nên giải quyết Brexit trước.

(Visited 1 times, 1 visits today)