Anh làm việc cho ai ?

Fb. Đỗ Ngà

Mình là nạn nhân của vụ cướp. Hàng xóm cướp lấy ao nhà của mình và bắn giết con cái mình khi chúng tiếp cận cái ao đấy. Một liên minh tứ cường được thành lập để kìm hãm sự hung hãn của kẻ cướp. Thế nhưng mình không ủng hộ mà lại phản đối. Lời giải thích nào cho thái độ của kẻ bị cướp đây? Tựa như thú hoang bị bắt về thuần hoá để làm việc cho chủ.

Xin bạn xem tiếp bài Anh làm việc cho ai ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)