Anh Quốc tịch thu thuốc ‘cổ truyền’ làm từ cao hổ cốt

Giới chức Anh tịch thu các sản phẩm vốn được nhiều người ở Việt Nam xem là ‘thuốc cổ truyền’.

(Visited 1 times, 1 visits today)