Anthony Bourdain: Đầu bếp ăn bún chả HN cùng Obama qua đời

Đầu bếp Anthony Bourdain, 61 tuổi, được cho là đã tử tự trong phòng ở khách sạn tại Strasbourg, Pháp.

(Visited 5 times, 1 visits today)