APEC, mục tiêu đầu tiên của tân bí thư Đà Nẵng

Sau khi lên thay ông Nguyễn Xuân Anh, ông Trương Quang Nghĩa đặt ra mục tiêu “tổ chức thành công APEC” với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Donald Trump.

(Visited 1 times, 1 visits today)