APEC: Trung Quốc muốn gì ở Thái Bình Dương

Papua New Guinea là chiến trường mới nhất trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và phương Tây.

(Visited 1 times, 1 visits today)