Bà Đầm Xòe: ‘Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không xoay về phía Mỹ’

Tác giả cuốn “Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo” nói ông Nguyễn Phú Trọng” thân Trung Quốc nên sẽ không xoay trục về phía Mỹ”.

(Visited 1 times, 1 visits today)