Ba điều kiện, một nguyên nhân tiêu tùng cộng sản cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam.

Fb. Phạm Thành|

1 nguyên nhân, đó là:

Chính thể chế độc tài do người cộng sản dựng lên và vận hành sẽ giết chết cộng sản cầm quyền. Bởi rằng, chính cái thể chế độc tài đó sẽ tha hóa cộng sản cầm quyền từng bước, biến con người thành chó. Biến con người chỉ còn có bản tính là lòng tham, biến trí tuệ con người chỉ còn biết trung thành với lòng tham đó.

Xin bạn xem tiếp bài Ba điều kiện, một nguyên nhân tiêu tùng cộng sản cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam. tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)