Ba khái niệm di cư, nhập cư và tị nạn khác nhau thế nào?

Ý kiến chỉ ra sự khác biệt trong cách sử dụng các thuật ngữ về di trú vốn gây ra nhiều cảm xúc khác nhau trên thế giới hiện nay.

(Visited 1 times, 1 visits today)