Bà Kim Ngân cần kết luận về ý kiến của ông Lưu Bình Nhưỡng?

Đảng ủy Công an Trung ương kiến nghị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam có ý kiến kết luận về phát ngôn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.

(Visited 1 times, 1 visits today)