Ba Lan biểu tình phản đối cải cách tư pháp

Hàng ngàn người đã diễu hành khắp Balan để phản đối các dự luật mà họ cho rằng sẽ đe dọa nền pháp quyền.

(Visited 1 times, 1 visits today)