Ba lần thôi nhé, các cô giáo tương lai

  • canhco’s blog RFA

Kỳ họp Quốc hội lần này các đại biểu tương đối nhanh nhạy trong những câu hỏi có tính cách thời sự. Một trong các câu hỏi ấy dành cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về vấn đề mà dư luận xã hội đang dậy sóng, đó là dự thảo sinh viên bán dâm đến lần thứ tư sẽ bị cho thôi học.

Chỉ cần nêu lên câu hỏi, đại biểu dư sức biết câu trả lời vòng vo của ông Nhạ.

Xin bạn xem tiếp bài Ba lần thôi nhé, các cô giáo tương lai tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)