Ba thiếu niên được giải cứu khỏi một trang trại cần sa ở Anh

Ba thiếu niên bị bọn buôn người đưa từ Việt Nam sang Anh, được phát hiện đang sống trong tình cảnh tồi tệ, ở một trang trại cần sa.

(Visited 1 times, 1 visits today)