Bắc Hàn bắn ba tên lửa ra biển

Bắc Hàn bắn ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển, quân đội Hoa Kỳ cho hay.

(Visited 5 times, 1 visits today)