Bắc Hàn chịu lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn vì Trump

Chiến lược của Donald Trump gây áp lực về kinh tế lẫn ngoại giao cho Kim Jong-un.

(Visited 2 times, 1 visits today)