Bắc Hàn có thể dùng hỏa tiễn hạt nhân tấn công Mỹ hay không?

Liệu Bắc Hàn có thể dùng hỏa tiễn chở đầu đạn hạt nhân tấn công Hoa Kỳ hay không? Câu hỏi này được đặt ra ngày hôm qua với ông James Clapper, Giám Đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Mỹ, và câu trả lời là chưa biết.

Theo giải thích của ông Giám Đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, Bắc Hàn chưa phóng thử nghiệm hỏa tiễn liên lục địa loại KN08, do đó chính Bắc Hàn cũng không biết có thể bắn hỏa tiễn tấn công Hoa Kỳ hay không.

Ông Clapper cũng nói nếu phóng thành công, hỏa tiễn liên lục địa loại KN08 của Bắc Hàn có thể bắn tới bang Hawaii hay Alaska của Mỹ.

Hôm qua khi nói chuyện ở New York trước Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại Hoa Kỳ, ông Clapper cũng nói rõ rằng ông không nghĩ chính sách mà Hoa Kỳ đang theo đuổi với hy vọng Bình Nhưỡng sẽ hủy bỏ chương trình hạt nhân sẽ đem lại kết quả như mong đợi.

Ông nói thêm Bắc Hàn xem võ khí hạt nhân là điều kiện sống còn của họ, vì lúc nào cũng âu lo sợ bị Hoa Kỳ tấn công quân sự.

(Visited 1 times, 1 visits today)