Bắc Hàn diễu binh một ngày trước Olympics

Cuộc diễu hành năm nay sẽ đánh dấu 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

(Visited 1 times, 1 visits today)