Bắc Hàn huênh hoang Hoa Kỳ nằm trong tầm bắn hỏa tiễn. Ý CSVN thế nào?

Bài Bắc Hàn huênh hoang Hoa Kỳ nằm trong tầm bắn hỏa tiễn. Ý CSVN thế nào? đăng từ
Chân Trời Mới Media.

Bắc Hàn tuyên bố cuộc thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên châu lục đêm 28 tháng Bảy đã thành công, và là “một cảnh cáo nghiêm khắc” cho Hoa Kỳ. Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un “tự hào” nói rằng vụ phóng thử cũng xác nhận tất cả đất liền của Hoa Kỳ đều nằm […]

Bài Bắc Hàn huênh hoang Hoa Kỳ nằm trong tầm bắn hỏa tiễn. Ý CSVN thế nào? đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 3 times, 1 visits today)