Bắc Hàn khó theo con đường hiện đại hóa của VN?

Con đường tiến đến hiện đại hóa của Hà Nội sẽ gồ ghề cho Bình Nhưỡng, vì có nhiều sự khác biệt giữa hai đất nước cộng sản này.

(Visited 1 times, 1 visits today)