Bắc Hàn tuyên bố dỡ bỏ địa điểm thử hạt nhân chính

Bình Nhưỡng nói sẽ bắt đầu dỡ bỏ địa điểm Punggye-ri tháng Năm, vài tuần trước khi có cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim.

(Visited 1 times, 1 visits today)