Bắc Kinh đóng cửa các công ty Bắc Hàn ở TQ

Mọi công ty Bắc Hàn trên lãnh thổ Trung Quốc phải đóng cửa trước 31 tháng 1 năm 2018.

(Visited 1 times, 1 visits today)