Bắc Kinh và Những Liều Thuốc Đổ Bệnh! (1/4)

Sau kỳ họp đầu Tháng Ba của Quốc Hội khóa 13, lãnh đạo Bắc Kinh ban hành các biện pháp kích thích kinh tế như giảm thuế và cho vay thêm, nhưng liều thuốc mới chỉ chữa một bệnh gây ra do một một liều thuốc trước đó! Thật ra, cái vòng luẩn quẩn của các liều thuốc đổ bệnh đã khởi sự từ 10 năm trước….

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)