“Bãi phân giáo dục”

Ngược hướng với đà tuột dốc giáo dục là cuộc chạy đua quyết liệt của những phụ huynh dáo dác tìm đường đưa con du học – chạy đua kiếm tiền hoặc vay tiền, chạy đua tìm dịch vụ tư vấn, chạy đua tìm trường nước ngoài có chi phí rẻ… Một cuộc chạy thi và chạy đua tìm kiếm tương lai, không phải ở Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài “Bãi phân giáo dục” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)