Bài thơ dự thi số 94 – Tựa: MƯỜI BẢY THÁNG HAI

Bạn đang xem bài Bài thơ dự thi số 94 – Tựa: MƯỜI BẢY THÁNG HAI có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

94 Bài thơ dự thi số 94 – Tựa: MƯỜI BẢY THÁNG HAI

Tên tác giả: Hồng Thuỷ

MƯỜI BẢY THÁNG HAI

Mười bảy tháng hai nhớ lại ngày
Bá quyền nước lớn đã ra tay
Xâm lăng sáu tỉnh miền biên giới
Giữ đất biên cương thế trận bày.
Sáu chục vạn quân như kiến cỏ
Thây phơi đắp đống ở nơi này
Việt Nam chiến thắng quân bành trướng
Phương bắc giặc thù chết vẫn cay.

Hồng Thuỷ Việt nam
18/02/2017

Bạn đang xem bài Bài thơ dự thi số 94 – Tựa: MƯỜI BẢY THÁNG HAI đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)