Ban Công lý & Hòa bình Giáo phận Vinh: Bản lên tiếng về TNLT và thực trạng nhân quyền VN

Chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức hoạt động vì nhân quyền và những người yêu chuộng tự do, công lý và hòa bình, đặc biệt người dân Việt Nam, cùng lên tiếng và chung tay góp sức trong việc bảo vệ nhân quyền, vì đó là những giá trị phổ quát, bất khả xâm phạm của con người mà chính Tạo hóa đã ban tặng.

Xin bạn xem tiếp bài Ban Công lý & Hòa bình Giáo phận Vinh: Bản lên tiếng về TNLT và thực trạng nhân quyền VN tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)